Åtgärder mot penningtvätt

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning och/eller livförsäkringsförmedling. Den som arbetar med finansiell rådgivning ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de krav som ställs upp i Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter 2009:1

 

Upplägg

 

I den här utbildningen lär du dig vilka krav som ställs på dig som arbetar i en verksamhet som riskerar att beröras av penningtvätt eller finansiering av terrorism. Utbildningen är uppbyggd av animerade och filmade informationsavsnitt som varvas med övningar och simuleringar. Den avslutas med ett test.

Åtgärder mot penningtvätt tar ca 25-35 minuter att genomföra. När du blivit godkänd på utbildningen kan du hämta ut ett intyg.

Utbildningen är uppdelad inom följande områden:
  • Vad är Penningtvätt?
  • Finansiering av terrorism
  • Lagar och regler
  • Hur ska du agera?
  • Kunskapstest
 
Stäng
Stäng
Stäng