Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

 

För vem?

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar är en webbaserad distansutbildning. Utbildningen varvar animerade avsnitt med filmade föreläsningar och interaktiva övningar. Under utbildningen lär du dig vad försäkringsförmedling innebär och vilka krav Finansinspektionen ställer på dig som förmedlar försäkringar.

Målet är att du ska lära dig vad du behöver göra för att följa de lagar och regelverk som reglerar verksamheten.

Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra, därefter gör du ett avslutande test som omfattar 25 frågor. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett certifikat.

 

Upplägg

 

Den här utbildningen lär dig vad försäkringsförmedling innebär och vilka krav Finansinspektionen ställer på dig som förmedlar försäkringar.

Målet är att du ska veta vad du behöver göra för att följa de lagar och regelverk som reglerar verksamhet avseende försäkringsförmedling. Utbildningen är uppbyggd av animerade och filmade informationsavsnitt som varvas med övningar och simuleringar. Den avslutas med ett test.

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar tar ca 60 minuter att genomföra.
 När du blivit godkänd på utbildningen kan du hämta ut ett intyg.

Utbildningen är uppdelad inom följande områden:
 • Vad innebär försäkringsförmedling
  • Bakgrunden till lagen
  • Vilka är försäkringsförmedlare?
  • Undantag från tillståndsplikten
  • Gränsdragningar
 • Kontroll av försäkringsförmedlare
  • Försäkran från den anställde
  • Dokumentation
  • Anknuten försäkringsförmedlare
  • Gränsdragningar
 • Kundmötet
  • Informera rätt
  • Dokumentationskrav
  • PUL i kundmötet
 • Lagkrav och skadestånd
  • Lagar, regelverk och normer
  • EU:s roll
 • Tillstånd, tillsyn och sanktioner
  • Finansinspektionens roll
  • Tillståndskrav för juridisk och fysisk person
  • Klagomålshantering och tvistlösning
  • Skadestånd
 • God försäkringsförmedlingssed
  • Vad är god försäkringsförmedlingssed?
  • Behovsanalys och etiska riktlinjer
  • Opartisk analys
 
Stäng
Stäng
Stäng