Insuresec - Årslicens Livförmedling

 

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som uteslutande förmedlar livförsäkringar
eller livförsäkringar som innehåller fondandelar.

 

Upplägg

Utbildningen går igenom ämnesområde 1-13 ur Insuresecs kunskapskrav för Årslicens Livförmedling 2016.

Det här upplägget innehåller enbart självstudier.

 

Paketet innehåller

 

E-utbildning
 • Elva utbildningar á 25-35 min (totalt ca. sex timmar)
  Utbildningarna är uppbyggda av animerade och filmade
  informationsavsnitt som varvas med övningar och simuleringar.
  De avslutas med ett test.
 • Elva faktasekvenser (totalt ca. 15 minuter).
 • Tolv webbföreläsningar (totalt ca. tre timmar).
Dokument
 • Faktadokument mm. som pdf:er.
Diagnostest
 • Diagnostest - Försäkringsförmedling och fondandelsförmedling
Frågor och svar
 • Ställ frågor till ämneskunnig person direkt i anslutning
  till utbildningsmaterialet.
Kunskapsuppdateringar
 • Paketet innehåller även material som går igenom uppdateringarna
  från Insuresecs Kunskapsuppdatering Liv 2016
 
Stäng
Stäng
Stäng